26.04.2017.

DOTS pauž atbalstu pilsoniskajai sabiedrībai Ungārijā

Fonds atvērtai sabiedrībai DOTS kopā ar simtiem nevalstisko organizāciju no daudzām Eiropas valstīm, tai skaitā Latvijas, pauž atbalstu ungāru tautai un pilsoniskajai sabiedrībai un aicina Ungārijas valdību nepieņemt NVO diskriminējošo likumu:

“Mēs, Eiropas pilsoniskās sabiedrības pārstāvji, paužam mūsu solidaritāti ar ungāru NVO, pret kurām bija vērsts likums par “caurskatāmību tām organizācijām, kas saņem ārvalstu finansējumu”. Vienlaicīgi mēs vēlamies izteikt dziļu mūsu atbalstu cilvēkiem, kas izgāja ielās Budapeštā, lai protestētu pret atkārtotiem uzbrukumiem pamatbrīvībām Ungārijā.

Šis likuma priekšlikums, ko Ungārijas parlaments pieņēma izskatīšanai 7. aprīlī, uzliks par pienākumu tām NVO, kas saņem vairāk nekā 24 000 eiro gadā no ārvalstīm, reģistrēties kā “pilsoniskām organizācijām, kas saņem ārvalstu finansējumu”. Tas ietver finansējumu no ES avotiem, kurus nepārvalda Ungārijas institūcijas. Līdz ar to šis likums varētu stigmatizēt jebkuru organizāciju, kas saņem šo finansējumu.”

Ar pilno vēstules tekstu var iepazīties Civil Society Europe mājaslapā: https://civilsocietyeurope.eu/2017/04/25/518/