30.10.2014.

Fonda DOTS pirmās "Ideju radības"

2014. gada 24. oktobrī Rīgas dzemdību namā veiksmīgi aizvadītas pirmās Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS „Ideju radības”, kurās piedalījās 45 cilvēki – dažāda vecuma, tautības un profesijas.

Kopā varējām padziļināt mūsu kopīgo izpratni par izaicinājumiem un iespējām trijās Fonda DOTS prioritārajās darbības jomās: līdzdalības demokrātijas, iekļaujošas sabiedrības un sociālās uzņēmējdarbības jomās, kā arī kopīgi ieskicēt virkni virzienu un konkrētu iniciatīvu, kuros ir vērts ieguldīt darbu un enerģiju. Katra darba grupa bija kā mini konference par konkrēto jomu ar argumentētiem viedokļiem, ideju ģenerēšanu un prieku par kopīgi gūtajām atziņām.

Uzticēšanās trūkums visos līmeņos Latvijā bieži tiek piesaukts kā izskaidrojums pārmērīgai birokrātijai, slepenībai un citām problēmām. Ar mūsu atklāto stratēģijas pilnveides procesu paši sev guvām apliecinājumu, ka spēja uzticēties kolektīvajai inteliģencei un iesaistīt cilvēkus kopīgā domāšanas un sarunu procesā, nes pozitīvus rezultātus. Vēloties strādāt kā  pārmaiņu katalizators arī uzskatām, ka būtiskas izmaiņas var panākt, nevis sēžot vienatnē pie galdiem biroju kabinetos un runājot šauros lokos, bet tikai radot iespējas un vidi, kur kopīgi var diskutēt, apmainīties viedokļiem, zināšanām un idejām un vienoties konkrētai rīcībai.

Esam uzsākuši „Ideju radībās” pausto atziņu un ideju apkopošanu. Ieskicēsim dažas sākotnējās atziņas, kuras guvām „Ideju radībās”.

Iekļaujošas sabiedrības jomā fonda izejas punkts bija etniskais jautājums – kā uz ģeopolitisko pārmaiņu fona kaimiņzemēs un no tiem izrietošajiem iekšējiem un ārējiem drošības apdraudējumiem var spēcināt piederības un lojalitātes sajūtu Latvijā, neatkarīgi no Latvijas iedzīvotāju etniskās piederības. Darba grupā, savukārt, dalībnieki uzsvēra plašākas pieejas nepieciešamību iekļaujošajai sabiedrībai, skatoties uz dažādām sabiedrības grupām un spējot laicīgi „izmērīt temperatūru”, kur potenciāli var rasties spriedze. 

Sociālās uzņēmējdarbības grupā iezīmējās nepieciešamība pēc koordinētākas un spēcīgākas interešu pārstāvniecības sociālās uzņēmējdarbības veicināšanai. Jautājums, uz ko jārod atbilde -  kā motivēt un veidot sociālo uzņēmēju asociācijas iedīgļus.

Līdzdalības demokrātijas darba grupā, savukārt, parādījās izaicinājums atrast jaunus un jēgpilnus rīkus sabiedrības iesaistei. Neapmierinātība ar līdzšinējiem sabiedrības iesaistes veidiem dažādos procesos motivē cilvēkus darboties un rīkoties savādāk, taču rezultātā bieži vien atduramies pret veco konceptu un pieeju izmantošanas, jo nav zināšanu par citiem veidiem. Līdz ar to ir jāmeklē un jātestē jaunas līdzdalības formas, ārpus apnikušajiem formātiem, lai stiprinātu demokrātiskos procesus.

Līdz gada beigām mēs pilnveidosim fonda DOTS jauno stratēģiju un izstrādāsim darbības programmu tuvākajiem gadiem, par kuru informēsim plašāku sabiedrību. Tāpat mēs apkoposim, precizēsim un pielāgosim mūsu darbības iespējām kopīgi radītās idejas un turpināsim konsultāciju procesu ar sabiedrību stratēģijas, darbības plānu un projektu izstrādes procesā. „Ideju radības” nav vienīgais un pēdējais šāda veida pasākums.

Kā „Ideju radību” noslēgumā savā uzrunā minēja mūsu valdes priekšsēdētājs Guntars Catlaks, 2014. gada 24. oktobris ir uzskatāms par fonda DOTS faktisko dzimšanas dienu. Paldies visiem tiem, kas bija kopā ar mums šajos svētkos!

Fonda atvērtai sabiedrībai DOTS komanda

FOTOMIRKĻI

Par "Ideju radībām" 90 sekundēs: