15.12.2020.

Stiprinām demokrātijas kultūru Latvijas skolās

Mēs uzskatām, ka nav pietiekami skolās mācīt par demokrātiju, jo demokrātijā ir jādzīvo! Līdz ar to sadarbībā ar biedrību “Eiropas Kustība Latvijā” esam uzsākuši projektu “DemokrātiJĀ!”, kura mērķis ir sekmēt demokrātijas kultūras stiprināšanu Latvijas skolu ikdienā.  

Projekts mudinās teikt savu JĀ! demokrātijai un aktīvai pilsoniskai līdzdalībai, nodrošinot daudzpusīgu, stratēģisku, sistemātisku un ilgtspējīgu atbalstu skolēniem, vecākiem, skolotājiem un skolas vadībai, sākot no institucionālās līdz individuāli emocionālajai videi.

Projekts ietver metodisku un organizatorisku atbalstu, aptverot didaktikas triādi: saturs, skolēns, skolotājs, neaizmirstot arī vecāku un skolas vadības īpašo nozīmi. Projekta aktivitātes grupētas četros moduļos:

  1. Plāns (fokuss – laba pārvaldība, demokrātiskas vides veidošana);
  2. Gudrība (fokuss – pedagogu tālākizglītība);
  3. Elpa (fokuss – jauniešu demokrātijas pratības stiprināšana);
  4. Brīvība (pilsoniskā aktivitāte visos izglītības līmeņos). 

Tiek plānots, ka projekta rezultāts tieši ietekmēs ne mazāk kā 10 000 jauniešu un pedagogu ikdienu, stiprinot demokrātijas kultūru skolas ikdienā un sekmējot pilsonisko aktivitāti.

Projektu ”DemokrātiJĀ” finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”. Kopējais projekta finansējums ir 104 987,69  eiro. Projekts tiek īstenots no 01.09.2020. līdz 31.08.2022.